Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3 Maja 9

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadzoruje działania podlegających jej jednostek policji w granicach powiatu. A sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

Komenda powiatowa jest niezależna w obrębie m.in:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wymienić należy np.:

  • tworzenie wspólnie z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących ujawniania zjawisk patologicznych,

  • koordynowanie poszukiwań osób

  • ochrona porządku publicznego na obszarach wodnych

  • przeciwdziałanie zagrożeniom ruchu drogowego

Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.